tisdag 31 maj 2011

Elever i svårigheter

Skolinspektionens rapport är oroande. Elever i läs- och skrivsvårigheter och elever med dyslexi möts inte av en undervisning som är inkluderande och anpassad. Assisterande verktyg används inte heller i tillräcklig grad. Hur kan det komma sig att en kår som är så mån om alla elever inte lyckas möta dessa elever i den dagliga undervisningen. Jag är helt säker på att ambitionen finns, och kunskaperna med, men att lärare blir fast i omständigheter, traditioner och ja... vad mer? Hur kommer det sig att vi försätter elever i svårigheter när ambitionen är den motsatta?

Läs mer på :
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Elever-i-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-far-inte-anpassad-undervisning-/

Inga kommentarer: