tisdag 3 maj 2011

Kunskapskraven för årskurs tre i svenska

Kunskapskraven för årskurs tre i svenska kan åskådliggöras med en bild (bilder från clip art)Bilden är tänkt att visa :

läsa med flyt; visa läsförståelse genom att kommentera och återge; kunna föra enkla resonemang och relatera till egna erfarenheter; kunna använda skiljetecken; skriva med dator; skriva läsligt för hand; stava elevnära ord; skriva berättelser med handling; söka information och återge denna; med ämnesspecifika ord; göra sammansatta texter (text+bild) för att förstärka sitt budskap; ge och få respons samt bearbeta texten utifrån responsen; föra samtal med frågor kommentarer och åsikter; ge och ta muntliga instruktioner; berätta om vardagliga händelser så att innehållet framgår.

Inga kommentarer: