torsdag 16 juni 2011

645 Resonemang

Läroplanen - en bok på 281 sidor eller så. Full av mål och riktlinjer, kursplaner och kunskapskrav. Ett ord förekommer ofta, ofta, ofta. Det är ordet resonemang. Enkelt resonemang, utvecklat resonemang, underbyggt resonemang, väl underbyggt resonemang. Resonemang av olika slag i olika ämnen. 645 gånger står det i läroplanen. I kommentarmaterialen finns det också med ganska ofta. Där förtydligas vilka resonemang som förväntas i de olika ämnena och vad som skiljer ett enkelt resonemang från ett utvecklat och ett underbyggt från ett väl underbyggt. Viktigt att verkligen förstå begreppet. Måste återkomma i frågan.

Inga kommentarer: