tisdag 2 augusti 2011

Förförståelse på You Tube

Nytt ämnesområde på gång i klassen? Varför inte inleda med en hemuppgift där eleven skall se 5 valfria klipp om ämnet på You Tube, eller på någon annan sida med videoklipp (nyhetssidor, tv-kanaler osv). Uppgiften redovisas genom att de fyller i ett formulär som liknar det du ser nedan. Du gör formuläret via google dokument, skickar med e-post eller publicerar på en hemsida. När eleven fyllt i klart och trycker på skicka så landar resultatet i en sammanställning i dina google dokument. Sedan finns anledning att diskutera trovärdighet, objektivitet, källkritik och förstås hur de uppfattat ämnesområdet utifrån de klipp som de sett. Kanske kan de samlas i grupper och göra en mindmap utifrån den kunskap de har nu och sedan jämförs de olika gruppernas mindmaps för att hitta gemensamma nämnare? Har du elever med annat modersmål i din grupp så kan de ju på detta sätt ges möjlighet att se klipp på det språk som de själva väljer för att skaffa sig en grund inför det fortsatta arbetet.

Formulärförslag :

Inga kommentarer: