onsdag 19 oktober 2011

Dagens fråga

Jag vill ha fokus på flöde och berättarglädje men mina elever vill bara skriva rätt och ljuda. Hur gör jag?
Det är olika förstås men det gäller, som alltid, att graden av angelägenhet skall vara hög. Det skall vara meningsfullt att ge sig ut på djupt vatten, på otrampad mark. Så, när är det meningsfullt att fokusera på att "pratskriva"? När är det bättre att ha fokus på flöde och språkglädje och vila från att ljuda? Jo när man har mycket att berätta. Kanske när eleven skapar en sammanhållen berättelse till en serie bilder eller när eleven återberättar en film eller en saga. Ibland säger vi "ljuda så länge du orkar så kan du spökskriva resten". Spökskriften utvecklar förmågan att anpassa innehåll och struktur, att tala med hela meningar och att använda ett rikt och nyanserat språk. Det blir fina och elevnära texter att lästräna på.

Inga kommentarer: