fredag 21 oktober 2011

Eleven går inte framåt så som jag hoppas och vill. läs och skrivutvecklingen tar inte fart, går inte av sig själv. Jag märker det vid datorn. Kompisarna lär sig mer och blir allt mer självständiga medan eleven i fråga krånglar, undviker. Inte bra. Jag förstår att det är dags för lite tid på tu man hand. Jag ber fritidspedagogen att ta morgonbestyren med datum och mat och närvaro medan jag sätter mig med ekeven i kapprummet. Vill försöka få reda på mer om vad han kan. Vilka bokstäver kan han? Har han lärt sig fler sen i höstas? Jag har alla bokstäver på lösa lappar eller brickor. Han väljer 10 bokstäver som han kan och vi jobbar med dem under några minuter. Klarar han att göra ord av dem? Ord som jag säger? Ord som han hittar på? Klarar han att läsa ihop till ord? Hittar han bokstäverna på tangentbordet? När vi är klara vet både han och jag mycket mer om vad han kan och klarar och det blir så mycket enklare för mig att veta vad jag kan förvänta mig vid datorn.

- Erica

Location:Anpassad undervisning

Inga kommentarer: