tisdag 25 oktober 2011

Hattie länkar och topplistor

Förstå vilket hästjobb karl´n har gjort, han Hattie. Läst mer än 800 vetenskapliga rapporter under 15 års tid  få fram en sammanhållen idé om vad som är viktigt för att förklara och påverka elevers studieresultat.
2009 publicerade han sina resultat i Hattie, (2009). Visible learning-A synthesis of over 800 Meta-analyses Relating to Achievement. En svensk sammanfattning finns här hos SKL:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/skola_och_forskola/forskning/synligt-larande
Pedagog Stockholm har här fyra filmer där Hattie föreläser:
http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2011/04/03/john-hattie-x-4/

Nedan lite förenklade tolkningar:

Topplista för att höja elevers studieresultat
Systematisk utvärdering av lärares undervisning
Snabbare takt för högpresterande elever
Omfattande och relevant stöd till elever med svårigheter
Höga förväntningar och systematisk feedback till alla elever
Arbetsro

Vad utmärker en skicklig lärare?
Systematisk vägledning av eleverna med relevant feedback
Fokus på det som är väsentligt och centralt
Tydliga mål för lektionen
God kännedom om elevers sätt att tänka
Medveten frågeteknik som ger återkoppling
Höga förväntningar, med en empatisk och etisk dimension

Inga kommentarer: