onsdag 12 oktober 2011

no-no nummer 1

Jo, jag brukar hävda att vi ska se lösningar hellre än problem och förstärka det positiva men ... nu tänker jag göra tvärt om. Jag tänker sätta ljuset på några "no-no:s" i Att skriva sig till läsning.

Här kommer nummer 1
Man glömmer grunden - att eleven kan hantera verktyget. Läraren springer runt och loggar in, startar word, infogar datum, startar talsyntes, byter rad, suddar, trycker på ångra-knappen osv. = lärarkraft förspills, eleven hindras från att bli självständig.

Lösning:
Ha inte så bråttom. Låt skrivuppgifterna vara hyfsat enkla under 14 dagar och ha istället fokus på hantering av VERKTYGET. Spar tid i slutändan och ger eleven självständighet och dig möjlighet att undervisa.

- Posted using BlogPress from my iPad

1 kommentar:

Britt T sa...

Utan att vara utbildad lärare tror jag att budskapet har gått fram i din bok.