söndag 30 oktober 2011

Varför skriva sig till läsning?

Skriva, inkoda, är lättare än läsa, avkoda
Eleven får förutsättningar att knäcka koden tidigt = positiv spiral
Skrivaktivitet = läsaktivitet
Ger utrymme för anpassad undervisning
Inkodning, avkodning, ordbilder - samtidigt
Rätt verktyg till rätt saker
Alla kan uttrycka sig oavsett motorik, läsutveckling
Skapa bra text är svårare än att läsa text bra - börja i tid
Samarbete och dialog främjar utveckling
Språket utvecklas när det används
Meningsfullt viktigt och på riktigt = motiverande

Inga kommentarer: