tisdag 1 november 2011

Att utvevckla förmågor

- Fröken jag har hittat 36 stycken s i min text!

En sådan kommentar ger mig möjlighet att ställa frågor som:

- Hur gjorde du för att räkna alla? (strategi)
- Hur kan du anteckna det så att vi alla vet? (olika uttryckssätt)
- Är s den bokstav som förekommer flest gånger? (uppskatta)
- Varför blev det just så många s? (analys)
- Är 36 stycken alltid många? När kan 36 vara få?(analys, resonemang, slutsats)

och allt detta kan man skriva om för att dela med sig av sina resonemang.


- Erica

Inga kommentarer: