torsdag 3 november 2011

Tema trafik och reflexer ( tack Ylva, Maria,Lars-Olov och Åsa på Strömnässkolan)

Tema trafik och reflexer - fritt efter en ide från Strömnässkolan Piteå
Inled med att berätta om reflexanvändande. Informationen finns på www.trafikkalendern.se/2010-reflex-fakta.php
Sedan kan det passa med frågesport om informationen. När svaren gås igenom har du chans att undervisa om strategier för att minnas och lära. Förbered med en stor ritad hjärna på ett ark eller i datorn och skriv stödord av de svar som barnen har. Förklara att det är en ”tankekarta”, en minneskarta, så att vi minns till vårt skrivande dagen därpå.

Barnen skriver en faktatext om reflexer med hjälp av stödorden från tankekartan. De ritar en bild med ett barn med reflexer på kläderna. Som extrauppgift får barnen göra en reflexsprattelgubbe. Vi gör en gemensam gruppbild på stort svart papper, där barn är ute vid trafikerad väg. Alla elever ritar var sitt barn med reflex på kläderna.

Barnen skruver en berättelse om Olyckan, med ett lyckligt slut. Vi använder "Bockarna Bruse som förebild men byter bockarna till andra huvudpersoner som istället för att bli stoppade av trollet blir stoppade av en olycka. Illustreras med foto där eleverna väljer om de fotar dockor, lergubbar, varandra osv.

Faktatexterna läses upp för fadderbarnen i förskoleklassen och berättelsera blir dramatiserade små pjäser till julfesten, de blir också inlästa som ljudfiler för att bli CD-bok på bibblan.

Inga kommentarer: