onsdag 16 november 2011

Varför skriva sig till läsning?

Skriva, inkoda, är lättare än läsa, avkoda

Knäcker koden tidigt, positiv spiral 
Skrivaktivitet = läsaktivitet
Ger utrymme för anpassad undervisning
Inkodning, avkodning, ordbilder - samtidigt
Rätt verktyg till rätt saker – utveckling
Alla kan uttrycka sig oavsett motorik eller läsutveckling
Skapa långa bra text är svårare än att läsa långa bra texter - när koden är knäckt – det ska böjas i tid…
Samarbete och dialog främjar utveckling
Meningsfullt viktigt och på riktigt = motiverande

Inga kommentarer: