onsdag 7 december 2011

Bästa metoden - finns den?

UR har en bra serie där Barbro Westlund, Inger Nordheden, Bo Sundblad, Åke Edfeldt, Ragnhild Söderberg, Marget Rudqvist, Anita Hjälme och Ingvar Lundberg ger sin syn på läsinlärning. De talar om Bästa metoden, Laddad fråga och Forskning och framtid. Se programmen
Bästa metoden
Laddad fråga
Forskning och framtid

Inga kommentarer: