tisdag 13 december 2011

Filmat om bedömning

Väl dold på skolverkets webbplats hittas denna sida där man samlat material och filmer som kan fungera som stöd i bedömning:
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.716/2.889/diagnosmaterial-som-stod-for-bedomning-skriftliga-omdomen-och-iup-1.84602

sPå sidan hittar du Skolverkets föreläsningar
  • Bedömning i formativt syfte, Peter Fagerlund,
  • Från mål- och resultatstyrning med stor frihetsgrad till ökad tydlighet och mer kontroll, Birgitta Högberg,
  • Nya språket lyfter! Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-5, Majken Sköld
  • Bedömning i vardagen, Beatrice Ciolek Laerum och Birgitta Emanuelsson, Svenska och svenska som andraspråk 6-9,
  • Bedömning som stärker elevers lärande, Svenska och svenska som andraspråk 6-9, Anne Palmér, Svenska äldre åldrar
 

Inga kommentarer: