torsdag 8 december 2011

Funderingar i en bilkö

Söoväder och bilkö har samma effekt på mig som att stå i duschen. Tankarna vandrar och jag processar, planerar och funderar. I dag i bilkö och snörök började jag koppla samman de elevexempel jag mött under veckan med Cummings fyrfältare och de etiketter som Maijke Hajer satt på de olika fälten. Elevexemplet handlade om två barn som hade fastnat i att bara skriva en viss typ av meningar oavsett vilken utmnaing de fick. Jag föreslog i samtalet kring eleven att läraren skulle försöka locka dem till att vidareutvecklas genom att låta eleverna prata fram text som hon skrev ned. Jag ville alltså att eleverna skulle erbjudas stöd kring nedtecknandet så att de skulle våga släppa kontrollen och gå vidare i sin utveckling. Bara ägna sig åt språkandet. Där i bilen slog det mig plötsligt att det vi egentligen talade om var två elever som satt bekvämt i komfortzoonen, där man har kognitivt enkla uppgifter med stöd i kontexten, och det vi ville var att föra dem in i utvecklingszoonen där man har kognitivt krävande uppgifter med mycket stöd i kontexten. Läraren, det nedtecknade talet och kompisarna fungerar som så pass starkt stöd att man vågar ge sig in i den nya texttypen och därmed också in i utvecklingszonen. Är stödet för svagt kan eleven istället visa frustration. Frustrationszonen är den zon där eleven har kognitivt krävande uppgifter utan, eller med för lite, stöd i kontexten. Make sense to you?  Kanske inte. Blir du nyfiken så kan du ladda ned Greppa språket och läsa på sidan 61. Maijke Hajer har satt namn på fälten. Fält nummer 1 = konfortzoon, 2= utvecklingszoon, 3=frustrationszoon, 4= uttråkningszon 

2 kommentarer:

Gittan sa...

Jaa!! Precis så är det. Har läst 7,5 hp Att lära på sitt andrspråk där fokus legat på genrepedagogiken. Gibbons; Stärk lärandet och Johansson/SandellRings; Låt språket bära har varit kurslitteraturens två huvudböcker. Dessa nämns i Greppa språket och är mycket bra gemensamt lästips för lärar-arbetslag i skolan.

Ulrika J sa...

Precis som vi arbetade med i höstas i projektet Write to Read - kul att vi smittar varandra!