tisdag 20 december 2011

Jag har sagt det förut men det tål att upprepas

Att skriva sig till läsning är ingen läsinlärningsmetod i sig, utan ett sätt att skapa en arena för en balanserad läs- och skrivundervisning där utgångspunkten är elevens eget skrivande.  Eleven får en aktiv roll i att erövra förmågan att skriva och läsa och utvecklas mot allt större säkerhet och allt mer automatiserad läsning. Driven av en inre motivation. Skrivuppgifterna är meningsfulla och har en mottagare. Någon skall läsa.  Läraren har i anslutning till elevens skrivande möjlighet att leda sådana processer (alltså undervisa) som leder till att den språkliga medvetenheten ökar (fonologisk medvetenhet, medvetenhet om morfem, meningsbyggnad osv).Varje elev får utmaningar som är anpassade och undervisning som är adekvat. Att ge eleven återkoppling, feedback och feedforward är naturligt. Det handlar om ett samlat grepp, en samlad ingång med möjlighet att verkligen anpassa undervisningen.

Inga kommentarer: