måndag 9 januari 2012

Rättigheter och skyldigheter

När lärandet sker i samspel med andra är det inte tyst i klassen, MEN en rättighet att samtala medför också en skyldighet att tala på ett sådant sätt att andra kan höra varandra - enkelt ;)

Inga kommentarer: