tisdag 27 mars 2012

Anpassa texten efter mottagare och syfte

Ett första steg i att utveckla förmågan att anpassa texten efter mottagare och syfte är när eleverna i ettan skriver texter som skall läsas för, och kanske av, förskoleklassens barn. De uttrycker det själva:
- Man måste ju skriva om sånt om de gillar.
- Man måste tänka på att det ska vara ganska lätt.
- Det är bra om det inte är så mycket på varje sida
- De vill ha måga bilder och bilderna ska vara tydliga.
- Det är bra, för när man läser kan man hitta på lite:)

Svårare blir det när man ska skriva till äldre barn. Man har förstått vikten av att texten är anpassad och drabbas av prestationsångest när de inte riktigt vet vad som är lämpligt för ett lite äldre barn.

söndag 25 mars 2012

"Inom delar av läsforskningen har man intresserat sig just för att den skriftspråkliga utvecklingenbörjar före den formella lässtarten (…)Bland annat har man uppmärksammat att det är naturligare för barnen att utveckla alfabetisk insikt genom skrivning en genom läsning (Chomsky 1979; Frith1985) ”
s.43 i ur Läsundervisning och läsutveckling av Jörgen Frost Studentlitteratur 2009

lördag 24 mars 2012

Att läsa och skriva, forskning och beprövad erfarenhet

Ur Att läsa och skriva, forskning och beprövad erfarenhet Skolverket /Myndigheten för skolutveckling s.33 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1887

"Att lära sig använda ljudningstekniken är
dock  mycket komplicerat. Den består av ett antal mycket abstrakta principer som inom språkvetenskapen kallas grammatiskt fonologiska regler. Dessa innebär att man vet:
hur man ser på språket som ett objekt
att man kan dela in språkobjektet i mindre bitar, fonem, och koppla dem till deras motsvarighet i skriften, bokstavsljuden
hur stora delarna är, vad bokstäverna heter, hur de låter och hur de ser ut
och i vilken ordning de kommer
att om delarna kommer i en viss ordning bildas ett visst ord, kommer de i en annan ordning bildas ett annat ord
att det finns undantag för dessa huvudregler dvs. stavningsregler

Inlärningen av dessa regler underlättas mycket om man ser skriften framför sig när man samtalar om den."

fredag 16 mars 2012

Ritboken inspirerar

Besök i skola idag. Läraren har en klass där många ÄLSKAR att rita i sin ritbok. För att möta elevernas intresse för den  ska de få välja en favoritbild i boken, fota den och skriva beskrivande texter, dikter eller berättelser till. Foto och text skrivs ut och klistras upp på färgat papper eller i en bok som man gjort genom att vika papper och häfta i mitten. Samma foto kan sitta på flera sidor, beror ju på hur lång texten blev. Eleven skapar texter där ord och bild samspelar, de anpassar texten efter syfte och mottagare, de följer språkliga normer och använder skiljetecken. osv.

onsdag 14 mars 2012

Föreläsningar i vår

I vår arrangerar Metod och Fakta föreläsningar med mig om Skriva sig till läsning på följande orter

Var: Karlstad, Clarion Hotel Plaza, V. Torggatan 2.
När: Tisdagen den 3 april, kl 14-17. Läs mer!

Var: Stockholm, Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1 K.
När: Tisdagen den 17 april, kl 14-17. Läs mer!

Var: Jönköping, Comfort Hotel, Klostergatan 28.
När: Tisdagen den 8 maj, kl 14-17. Läs mer!

Var: Lund, Star Hotel, Glimmervägen 5.
När: Tisdagen den 22 maj, kl 14-17. Läs mer!

Var: Halmstad, Halmstads Teater, Lilla Torg.
När: Tisdagen den 5 juni, kl 14-17. Läs mer!

För anmälan och frågor www.metodochfakta.se
http://www.metodochfakta.se/front.php?letterId=aaeC30itEY

måndag 12 mars 2012

LGR 11 och arbetssättet Skriva sig till läsning - 100 goda skäl

Att skriva sig till läsning är så mycket mer än att byta ut penna mot tangenter. Det är ett förhållningssätt till lärande som präglas av demokrati, och som ger varje elev möjlighet att utveckla och använda hela sin förmåga. Här har jag lusläst läroplanen och samlat 100 goda skäl till varför det är ett arbetssätt som är förenligt med LGR 11. Finns både som pdf. och word - håll till godo.https://sites.google.com/site/skrivasigtilllasning/lgr-11-och-att-skriva-sig-till-laesning

söndag 11 mars 2012

Titel och rubrik - viktiga saker

Sitter och ser över nationella prov från förra året. Runt 400 stycken är det. Upptäcker att det finns ett klart samband mellan att eleven har satt rubrik och hur väl eleven håller den röda tråden. Slutsats - viktigt att eleven är van att sätta rubrik / titel.

Lektionside. Utgå från en bok ni läst tillsammans och gillar, typ en storbok eller kanske en Lasse Maja eller något från Helena Bross serie Klass 1b. Låt eleverna skriva förslag på titlar till nya böcker och berättelser som ni sedan skickar till författaren.
Arbetsgång:
- genomgång av skillnad och likhet mellan titel och rubrik, vilken funktion de fyller och hur de är formulerade. Ska de ha punkt? Vad skiljer en titel/rubrik från en mening?
- planering av nya titlar men skrivarkompisen.
- skriva titlar med datorn eller börja med att välja en titel att rita framsida till beroende på hur mycket datorer du har
- de datorskrivna titlarna gås igenom med pedagogen (kolla att datum och namn finns med) och skrivs sedan ut i 2 ex. Ett ex sätts i kuvert till mottagande författare och ett ex sätts i en gemensam mapp för inspiration till framtida skrivuppgifter.
- Eleven ritar färdigt framsidan till en av titlarna

- Skriva titeln som skall sitta på framsidan: Ny genomgång av hur titlar ser ut med typsnitt, färg. Titta på ett antal olika böcker. Vilka ledtrådar ger titelns typsnitt och färg?
- Ny omgång vid datorerna där eleven får skriva titeln med passande typsnitt och färg i word, kanske med Word Art eller liknande eller kanske några vill skriva för hand för att riktigt kunna bestämma utseendet
- Klipp ut noga och sätt snygga ruriken på den ritade/målade framsidan

Osäker på vad som är titel, runrik, överskrift eller namn? Kanske kan denna uppsats reda ut begreppen : http://lipas.uwasa.fi/comm/publications/picht/extdoc/12nordman.pdf

fredag 9 mars 2012

Skriva sig till läsning i din kommun?

På bara några dagar är vi uppe i närmare 300 medlemmar i facebookgruppen Att skriva sig till läsning. Fantastiskt. I den gruppen har vi verkligen möjlighet att bli en resurs för varandra i hela landet. Om du vill vara med så letar du upp Att skriva sig till läsning på facebook och anmäler dig. Helen från Sundsvall frågade efter hur stor spridning arbetssättethar i landet och med anledning av det svängde jag ihop en enkät där man får 4 frågor om hur man i din kommun jobbar med Att skriva sig till läsning. Här finns enkäten. Sprid den gärna så vi får koll på hur det ser ut i vårt avlånga land. Jag kommer att dela med mig av resultatet med jämna mellanrum

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9nZUlxV0RjNjZZVm41Wmw5VnZtdGc6MQ

tisdag 6 mars 2012

Facebookgrupp

Är du intresserad av Att skriva sig till läsning kan du gå med i facebookgruppen "Att skriva sig till läsning" http://www.facebook.com/#!/groups/321327961249838/. Där delar vi erfarenheter och knyter kontakter.

söndag 4 mars 2012

Mer vill ha mer. Länkar till andra ASL-sidor

Här finns en samling färska länkar till artiklar/inlägg/sidor om Att skriva sig till läsning
http://www.scoop.it/t/skriva-sig-till-lasning

...så finns ju också www.skrivasigtilllasning.se

Det som göms i snö...

Äntligen lite takdropp i norrbotten. Fortfarande meterhöga snödrivor men droppet inger hopp. I fredags vad det dags för handledning i en klass som skriver sig till läsning. De har precis avslutat ett vintertema och då passade det bra att skriva gåtor om vad som gömmer sig i snön. Eleverna fick fundera på vad de kunde tänkas hitta när snön smälter. De hade måga ideer, allt från tappade leksaker till skräp och gräs. Sedan fick de fundera på hur man kan skriva ledtrådar. I förlägningen är det en träning i att kunna läsa mellan raderna är förstås att själv skriva "mellan raderna". Texten planerades, skrevs vid datorn och skrevs ut. Till texten ritade eleverna en bild med det rätta svaret. Bilden tejpades fast på baksidan av pappret med texten så att man var tvungen att vika upp en bit av textpappret för att se det rätta svaret på gåtan =bilden.