söndag 25 mars 2012

"Inom delar av läsforskningen har man intresserat sig just för att den skriftspråkliga utvecklingenbörjar före den formella lässtarten (…)Bland annat har man uppmärksammat att det är naturligare för barnen att utveckla alfabetisk insikt genom skrivning en genom läsning (Chomsky 1979; Frith1985) ”
s.43 i ur Läsundervisning och läsutveckling av Jörgen Frost Studentlitteratur 2009

Inga kommentarer: