måndag 12 mars 2012

LGR 11 och arbetssättet Skriva sig till läsning - 100 goda skäl

Att skriva sig till läsning är så mycket mer än att byta ut penna mot tangenter. Det är ett förhållningssätt till lärande som präglas av demokrati, och som ger varje elev möjlighet att utveckla och använda hela sin förmåga. Här har jag lusläst läroplanen och samlat 100 goda skäl till varför det är ett arbetssätt som är förenligt med LGR 11. Finns både som pdf. och word - håll till godo.https://sites.google.com/site/skrivasigtilllasning/lgr-11-och-att-skriva-sig-till-laesning

Inga kommentarer: