fredag 16 mars 2012

Ritboken inspirerar

Besök i skola idag. Läraren har en klass där många ÄLSKAR att rita i sin ritbok. För att möta elevernas intresse för den  ska de få välja en favoritbild i boken, fota den och skriva beskrivande texter, dikter eller berättelser till. Foto och text skrivs ut och klistras upp på färgat papper eller i en bok som man gjort genom att vika papper och häfta i mitten. Samma foto kan sitta på flera sidor, beror ju på hur lång texten blev. Eleven skapar texter där ord och bild samspelar, de anpassar texten efter syfte och mottagare, de följer språkliga normer och använder skiljetecken. osv.

Inga kommentarer: