fredag 9 mars 2012

Skriva sig till läsning i din kommun?

På bara några dagar är vi uppe i närmare 300 medlemmar i facebookgruppen Att skriva sig till läsning. Fantastiskt. I den gruppen har vi verkligen möjlighet att bli en resurs för varandra i hela landet. Om du vill vara med så letar du upp Att skriva sig till läsning på facebook och anmäler dig. Helen från Sundsvall frågade efter hur stor spridning arbetssättethar i landet och med anledning av det svängde jag ihop en enkät där man får 4 frågor om hur man i din kommun jobbar med Att skriva sig till läsning. Här finns enkäten. Sprid den gärna så vi får koll på hur det ser ut i vårt avlånga land. Jag kommer att dela med mig av resultatet med jämna mellanrum

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9nZUlxV0RjNjZZVm41Wmw5VnZtdGc6MQ

Inga kommentarer: