söndag 11 mars 2012

Titel och rubrik - viktiga saker

Sitter och ser över nationella prov från förra året. Runt 400 stycken är det. Upptäcker att det finns ett klart samband mellan att eleven har satt rubrik och hur väl eleven håller den röda tråden. Slutsats - viktigt att eleven är van att sätta rubrik / titel.

Lektionside. Utgå från en bok ni läst tillsammans och gillar, typ en storbok eller kanske en Lasse Maja eller något från Helena Bross serie Klass 1b. Låt eleverna skriva förslag på titlar till nya böcker och berättelser som ni sedan skickar till författaren.
Arbetsgång:
- genomgång av skillnad och likhet mellan titel och rubrik, vilken funktion de fyller och hur de är formulerade. Ska de ha punkt? Vad skiljer en titel/rubrik från en mening?
- planering av nya titlar men skrivarkompisen.
- skriva titlar med datorn eller börja med att välja en titel att rita framsida till beroende på hur mycket datorer du har
- de datorskrivna titlarna gås igenom med pedagogen (kolla att datum och namn finns med) och skrivs sedan ut i 2 ex. Ett ex sätts i kuvert till mottagande författare och ett ex sätts i en gemensam mapp för inspiration till framtida skrivuppgifter.
- Eleven ritar färdigt framsidan till en av titlarna

- Skriva titeln som skall sitta på framsidan: Ny genomgång av hur titlar ser ut med typsnitt, färg. Titta på ett antal olika böcker. Vilka ledtrådar ger titelns typsnitt och färg?
- Ny omgång vid datorerna där eleven får skriva titeln med passande typsnitt och färg i word, kanske med Word Art eller liknande eller kanske några vill skriva för hand för att riktigt kunna bestämma utseendet
- Klipp ut noga och sätt snygga ruriken på den ritade/målade framsidan

Osäker på vad som är titel, runrik, överskrift eller namn? Kanske kan denna uppsats reda ut begreppen : http://lipas.uwasa.fi/comm/publications/picht/extdoc/12nordman.pdf

Inga kommentarer: