onsdag 23 maj 2012

Elever lär elever

I går i Lund delade en lärare från Backaskolan med sig av sina erfarenheter av hur elever kan lära av andra elever. På en av de skolor hon arbetat på fick förskoleklassens elever skriva texter med datorn som skrivverktyg. Texterna förmedlades sedan vidare till eleverna i klass två som med hjälp av sin lärare övade sig på att ge respons på dem, rätta dem och förklara olika språkliga regler. Tvårona fick sedan arbeta sida vid sida med "sin" förskoleklasselev och hjälpa dem rätta sin text så att skulle bli redo att skicka till sin mottagare och användas för lästräning.

Ett utmärkt exempel på hur elever kan lära av andra elever och hur en och samma aktivitet bidrar till olika lärande för olika individer. Sexåringarna fick vissa insikter i språkliga samband och mönster. Öva sig på att ta muntliga instruktioner och ställa frågor. Tvåorna fick arbeta på metaspråklig nivå och förklara för någon annan och i och med det fördjupa sina kunskaper. De övade sig på att ge muntliga instruktioner och anpassa språket efter mottagare och syfte. För båda parter blev det en lärande situation som var meningsfull, viktig och på riktigt som Anki skulle ha sagt. 

söndag 6 maj 2012

När graden av angelägenhet är hög

På Hemängsskolan i Södra Sunderbyn i Luleå skrivs många berättelser i programmet Photostory 3. Det är ett program som gör stillbilder rörliga genom zoomningar och panoreringar och där man också kan skriva och läsa in sin berättelse. Eleverna är skickliga och använder mest sina egna ritade bilder som de fotar för att sedan lägga in i berättelsen.

På initiativ av en elev finns också nu en gemensam bildbank för ett av spåren. Alla kan rita bilder som fotas och läggs dit för att sedan användas av andra elever. Att rita till bildbanken har blivit en populär aktivitet och lärarna berättar att flera av eleverna som tidigare inte visat intresse för teckning nu är mycket aktiva. Det ritas allt från miljöer och bakgrunder till figurer och detaljer och intresset är stort när nya berättelser skall visas upp "Tänk om någon av mina bilder är med".
Det är meningsfullt, viktigt och på riktigt, som Anki skulle ha sagt :)

Kungsbacka delar med sig

Är du intresserad av att Skriva sig till läsning skall du absolut använda 7 minuter till att titta på denna välgjorda lilla film från Kungsbacka.