onsdag 23 maj 2012

Elever lär elever

I går i Lund delade en lärare från Backaskolan med sig av sina erfarenheter av hur elever kan lära av andra elever. På en av de skolor hon arbetat på fick förskoleklassens elever skriva texter med datorn som skrivverktyg. Texterna förmedlades sedan vidare till eleverna i klass två som med hjälp av sin lärare övade sig på att ge respons på dem, rätta dem och förklara olika språkliga regler. Tvårona fick sedan arbeta sida vid sida med "sin" förskoleklasselev och hjälpa dem rätta sin text så att skulle bli redo att skicka till sin mottagare och användas för lästräning.

Ett utmärkt exempel på hur elever kan lära av andra elever och hur en och samma aktivitet bidrar till olika lärande för olika individer. Sexåringarna fick vissa insikter i språkliga samband och mönster. Öva sig på att ta muntliga instruktioner och ställa frågor. Tvåorna fick arbeta på metaspråklig nivå och förklara för någon annan och i och med det fördjupa sina kunskaper. De övade sig på att ge muntliga instruktioner och anpassa språket efter mottagare och syfte. För båda parter blev det en lärande situation som var meningsfull, viktig och på riktigt som Anki skulle ha sagt. 

1 kommentar:

Anonym sa...

Super bra :) precis som din föreläsning igår i Lund.

Jag fUnderar på att ha 3or som datorfaddrar till de yngre eleverna så de kan hjälpa dom att lära sig mer om datorerna.

/Ewa